Nostradamus

 

Rövid ismertető:

1503-ban született a franciaországi Provence tartományban, Saint-Rémy-de-Provence-ban. Avignonban filozófiát tanult, majd Montpellier város orvosi egyetemén végzett 1529-ben, utána közel harminc évig praktizált orvosként. Michel de Nostredame, vagy latinosított nevén Nostradamus,a francia reneszánsz neves alakja; IX. Károly francia király udvari orvosa, képzett csillagász-asztrológus, misztikus jós (látnok),(gyógyszerész). Kortársai körében nemcsak pestisdoktorként, hanem látnokként is ismert volt, utóbbi tevékenysége alapozta meg máig tartó hírnevét. Az emberiség jövőjére vonatkozó jóslatai, melyeket A próféciák (más néven (A) Centuriák) c. könyvében hozott nyilvánosságra, sokak szerint ugyanis teljesültek, illetve teljesülnek.

Jósolni abban az időben kezdett, mikor letelepedett Salonban. Hobbija, a csillagászati (asztrológiai-asztronómiai) számítások mellett , melyeket nappali munkái miatt jobbára éjszaka folytatott, hetente néhányszor éjszakánként „elragadtatott állapotba” került, „megszűnt körülötte a külvilág”, lelki szemei előtt fura képek, látomások és történetek elevenedtek meg emberekről, eseményekről. Ezeket Nostradamus a jövőről szóló híradásoknak tartotta, és szorgalmasan jegyezgette. Csillagászati ismeretei és műveltsége segítségével pedig megpróbálta kitalálni, ezen események mikor és hol fognak lejátszódni és mit jelentenek valójában (mint a fiának és II. Henriknek szóló leveleiben maga is írta, az utóbbi találgatásainak nem kell feltétlenül hitelt adni, mivel az asztrológia a tévedni képes „természetes értelem” része, ellentétben viszont magukkal a látomásokkal, melyek viszont a természetfeletti értelemtől, azaz Istentől származnak). Tehát Nostradamus feltétlenül hitte, hogy az általa látottak-hallottak jövendőbeli valós események, melyek pontosan úgy meg fognak történni, ahogy lelki szemei előtt lejátszódtak (erre írta, hogy „képes vagyok nem tévedni, nem elámítódni”) – viszont abban már maga sem volt minden esetben biztos, hogy ezen események mely dátumokhoz köthetőek. A próféciák (Les propheties) c. mű, mely ezeket a látomásokat versekké feldolgozott formában tartalmazta, először 1555-ben jelent meg.

Bár sok jóslat értelmezésében eltérnek, de általában egyetértenek abban, hogy megjósolta a francia forradalmat, Napóleon és Hitler fellépését; mindkét világháborút, ezen kívül többnyire olyan események előremondásában is egyetértenek, mint a német V1 szárnyas robotbomba felfedezése, a Hirosima és Nagaszaki elleni atomtámadások, avagy Louis Pasteur működése. Ezen művekre szintén jellemző, hogy a legtöbb ilyen könyv nagyjából egybehangzóan állítja, hogy Nostradamus megjósolta az adott könyv megjelenésének idején történt fontosabb aktuális eseményeket, mint például a holdraszállást, Diana hercegnő halálát, a Challenger-katasztrófát.

Nostradamus Pannoniáról


Nostradamus élete végén, öregen és betegen kapta a megrendelést egy
magyar főembertől, hogy írjon próféciákat Magyarországról. Ez a
"nagyhírű és vitéz" nemzet fia háromezer ezüstöt fizetett
Nostradamusnak ezért a munkáért, s a megrendelő személyében gróf
Zrínyi Miklósra ismerünk, a szigetvári hősre, aki valóban három hónappal élte túl a jóslatok szerzőjét, s 1566. Szept. 8.-án halt hősi
halált.
Napjaink történései is visszaköszönnek

(A jóslatokról amit a gépemen találtam, fejtegetések is vannak.Döntse el mindenki, hogy minek értelmezi, de én látok abban fantáziát, amiket a fejtegetők gondoltak a versekről)

Háborúról és pénzügyi válságról szól az írás

1. „A hét nemzet porba hull, midőn az arany sárrá változik” A világ egyik legnevesebb Nostradamus szakértője és kutatója, Michael McClellan számos, a jóslatokhoz kapcsolódó kiadvány szerzője ezt a fordítást egyértelműen a gazdasági világválságra érti, mely a jóslat szerint 2009-ben kicsúcsosodik majd és számos tehetős ember vagyona lesz semmivé.

 

 

2. „A nagy birodalom a tengerbe fúl, a hatalmasok felosztják az új földeket.” Francois Pignon, a Nostradamus Future Research Institue egyik vezetője szerint ez a jóslat az Egyesült Államok süllyedését jelentheti, mind természeti, mind pedig politikai szempontból, hiszen Amerika egyes részeit már hosszú ideje fenyegeti a veszély, hogy víz alá kerül. A jóslatok másik része pedig azt feltételezi, hogy Amerika alul maradhat a Kelettel vívott harcokban.

 

 

3. „Lángoló keresztek övezik az új fekete császár útját.” Michael McClellan úgy véli, hogy ez a jóslat egyértelműen az amerikai elnök, Barack Obama pályafutását jelzi, aki sok tekintetben újító és üdvös lehet a világ számára, útja azonban nem lesz viszontagságoktól mentes, hiszen rengeteg előítélettel és támadásokkal kell szembe néznie.

 

 

4. „Rejtett halált hoznak a borzasztó gömbök, egy éjjel félelem lesz úrrá az égő városon.” Egyes elméletek szerint a borzasztó gömbök az atombombákat jelzik, melyek egy éjszaka alatt városokat és emberek millióit irthatják ki. Ezen jóslat folytatása alapján azt feltételezik, hogy Franciaországot és keleti országokat is nukleáris támadás érheti.

 

 

5. „Hosszú harcok vezetnek majd a harmadik nagy háborúhoz.” Dr. Michael Rathford legújabb, Nostradamus jóslatokon nyugvó könyve A Harmadik Világháború 2009-2012 címmel jelent meg a tengerentúlon és kutatásai szerint az egyre sűrűsödő háborúk és zavargások mindenképpen a Harmadik Világháború kirobbanásához vezetnek majd 2009 és 2012 között. Feltételezései szerint a nagy háború kelet felől fog indulni és óriási pusztítást hoz majd magával.

 

 

6. „Mikor az igaz beszéd fejedelme hatalmát gyengülni érzi, barna eső hull Pannónia földjére.”

 

 

7. „Keletről nyugatra indul, és meghódítja Európát a hun magok fajtája.” Ezen tételek valóssága megkérdőjelezhető, magyar vonatkozásai ugyanis bizonytalanok. A barna esőt mindenesetre valamiféle természeti katasztrófának vélik, a hun magok hódításait pedig egyesek csak a nemzeti megmozdulások megerősítésére tett kísérletnek gondolják. (Az idézetek a Nemere István Baráti Társaság fordításai)

 

 

A régi rablók egy csoportja

fondorlattal szerez hatalmat,

nagy ez a zsák és nagy a foltja,

szabad patkányok jót harapnak.

de meggyűlöli őket a nép,

a patkányok elmenekülnek,

elválik egymástól vörös és a kék,

hátrahagyják az eltékozolt földet.

 

(2006-os választások: MSZP-SZDSZ győzelem

hazugsággal; elválik egymástól az MSZP és az

SZDSZ)

 

Fiatal arc, hamar lesz első ember,

de az elnyomó rend bevégzi őalatta.

Hazugságból nem jön létre rendszer:

valaki lehetett volna, s nem jött el a napja.

Okos fiú, gondol a jövőre,

pénzzel foglalkozik, nem politikával,

Bőre alatt is pénz van, és vastag a bőre,

de nem jut magasra árulása által.

 

(véleményem szerint ez Gyurcsány, esetleg Kóka)

 

Róka, s hiéna vezeti a népet,

alattuk szétesik az ország,

a róka egyedül sokat téved,

a hiéna megássa a sírját.

Végtelen a nép ostobasága,

de lassan feltámad az új erő,

nem hallgat róka hiéna szavára,

Pannónia nem lesz dögtemető.

 

(Gyurcsány és Kóka vezeti a népet.

Bár ostoba a nép, de lassan feltámad ereje)

 

Idegen uzsorás sok magyar arannyal

kiszolgál elnyomót, idegen hatalmat.

A kis ország felett sötét angyal,

az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat.

Undok pofája akár az ördögé,

számolatlan pénzt nem ád, csak tanácsot,

eladja országát, mely sosem volt övé,

s vagy a tenger végez vele, vagy a rácsok.

 

(az uzsorás nem tudom ki lehet, de a nép haragja végez vele, vagy börtönbe kerül)

 

Magyar uzsorás sok idegen arannyal

kiszolgál elnyomó idegen hatalmat.

Kis ország felett sötét angyal,

az Uzsorásnak csupán aprócska gyarmat.

Undok pofája akár az ördögé,

számolatlan ad tanácsot, csak pénzt nem,

eladja országát, mely sosem volt övé,

gyilkos kór végez vele, vagy szégyen.

 

(itt sem tudom ki lehet az uzsorás, de sorsa meg van pecsételve)

 

Ötven esztendő lejártán új világ lesz,

a magyarok végre kézbeveszik sorsuk.

Nem a pénz lesz az úr, hanem a munka,

a törvény az uzsorásokat sújtja.

Az ország még sokáig nem lesz gazdag,

de többé senki sem hal éhen,

a néppel új királyt is választatnak,

s kezdődik elölről minden, mint régen.

 

(az 50 esztendő úgy gondolom az 56-os forradalom 50. évfordulója, amikor is a magyarok tényleg elkezdték kézbe venni sorsukat. Életbe lép a Szent Koronára alapuló történelmi alkotmány.)

 

A második ezredév után

Pannónia váratlan erőre kap,

királyok gyűlése lesz Budán,

de császáruk magyar marad.

Kelet s nyugat központja lesz,

egy évszázadra legyőzhetetlen,

szembeszállni velük nem érdemes:

uralkodik a Lélek és a Szellem.

 

(ez még nem teljesen érthető, de a második ezredév után az mostanában van)

 

Jön majd egy ember, a második

millenium után, ki felette áll

minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt,

ki Pannonföldről Istenhez kiált,

és Isten meghallgatja imádságait.

Ő lészen az, kinek uralkodása folytán

Pannnónia ismét erős lesz és gazdag,

nagyobb lesz, mint akármely szultán,

az ő szavára minden országban adnak,

s önként kezére bíznak minden hatalmat.

 

(új vezetője lesz az országnak, aki által újra erő lesz Magyarország. Ja, és a második milennium az 2000-ben volt, tehát az utána az mostanában van)

 

A kétezredik év után hamar

nagy lesz az ország és erős,

visszatér hazájába mindegyik magyar,

s magyar földben nyugszik minden ős.

De a magyar föld része lesz a nagynak,

erős királyság, melynek nincs határa,

a keresztények farkasai már nem ugatnak,

Krisztus ellenségeit a föld kizárja.

 

(ha visszatér hazájába minden magyar, az jelentheti az ország újraegyesítését is. A következő sor pedig ezt megerősíti, ugyanis az ősök (akik most esetleg Szlovák, Románr30; földben nyugosznak a trianoni szörnyűség miatt) csak akkor tudnak ismét magyar földben nyugodni, ha Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Délvidék ismét Magyarország része lesz.)

 

Az Erdőn túl él az ország jobbja,

de számában kisebbik része,

földjét az erősebb elrabolja,

ezeregyszázból nyolcvan évre.

Már csupán nyelvében él, de él még,

s gyarapszik, míg Erdőn innen fogynak,

az ő küzdelmük hozza el a békét

és egységet minden magyaroknak.

 

(Erdély kivívja az autonómiát és visszajön az anyaországhoz. Ez elindít egy folyamatot, aminek az lesz a vége, hogy egyesül az ország újra.)

 

 

   A  művulkánok  között látható BIBLIS PATERA magyarul Bibliai Atya: MÓZES,

azaz  SZEM O, ahol az O képírásban olvasva ÚR jelentésű. SZEM-ÚR, azaz SUMÉR

a jelentés, mely a mai idők emberének szóló vegyes, emlékeztető üzenet, hisz

a  SUMÉREK idejében a sumérek nem is sumérnek hívták magukat, hanem KUH-MAG-

AR népnek. E szó jelentése: Nagy hatalmas nemzet volt. Nostradamus jóslatai,

a  különböző  világvége jóslatok, a Messiásváró legendák, (pl. a székelyek a

Tejútrendszeren  keresztül érkező SABA [ŐS ABA, azaz ősapa] királyt várják),

mind  azt  támasztják  alá, hogy jön a 8. Úr Ős, aki egy szebb, jobb világot

hozhat  az  emberiség reményei szerint. Persze a messiásváráshoz tudni kell,

hogy  ki  az  a Messiás. A Messiás (másuja égho, azaz napmásító) Plessa Elek

nyelvész-  professzor  szerint  az,  aki faját időmentes űrutazással egy más

bolygóra  telepíti,  menekülve  egy galaktikus katasztrófa elől. Aki anélkül

hagyja  el  a  napját,  hogy  indoka  lenne  rá,  az  elköveti az űrhagyati,

(bibliai:  eredeti,  eredendő)  bűnt, melyet a magyar ember NEM KÖVETETT el.

Meg  lehet  nyugodni.  Az  ember  nem  eredendően  bűnös. A mongol faj Napja

például felrobbant, s így jogos volt a Földre jövetelük.

 

( http://iqdepo.hu/dimenzio/28/28-02-04.html forrás )

 

Lesz majd, hogy a pénz egyre kevesebbet ér,

s az emberek apraját eldobják,

és hiába lesznek a pénzek egyre szebbek,

súlyuk miatt már a koldusok sem hordják.

Értéke nem lesz semmi a munkának,

és nem lesz semmi haszna a pénznek,

uzsorások magyar földre licitálnak,

gazdagok helyett fizetnek a szegények.(II. V. Háború utánni infláció)

 

66. /

Róka, s hiéna vezeti a népet,

alattuk szétesik az ország,

a róka (Rákosi) egyedül sokat téved,

a hiéna (Nagy Imre) megássa a sírját.

Végtelen a nép ostobasága,

de lassan feltámad az új erő,

nem hallgat róka hiéna szavára,

Pannónia nem lesz dögtemető. (56)

 

75. /

Jön új nemzedék, mely erős lesz,

és nem szégyelli többé, hogy magyar,

a vének nemzedéke önmagán erőt vesz,

s nem csak önmagának túr és kapar.

Erkölcsében megújul majd az ország,

és végre büszke lesz minden fia,

mert ámulatba ejti egész Európát

ezerszáz évnek elteltével Pannónia. (A legvidámabb barak)

 

84. /

Az írott szó elhal majd,

és egyre szegényebb lesz a beszéd,

a nemzetre egy talány hoz bajt,

mely elveszi az emberek eszét.

Egész nap otthonukban ülnek,

bámulnak hazug, mozgó képeket, (TV. média befolyása)

s mire a bálványok ledőlnek,

már alig születnek gyermekek.

 

Ötven esztendő lejártán

("rendszerváltás" - 1989) új világ lesz,

a magyarok végre kézbe veszik sorsuk.

Nem a pénz lesz az úr, hanem a munka,

a törvény az uzsorásokat súlytja.

Az ország még sokáig nem lesz gazdag,

de többé senki sem hal éhen,

a néppel új királyt ( Antal József )is választanak,

s kezdődik elölről minden, mint régen.

 

89. /

Amit értelmes elme el sem képzel,

az megtörténik majd Hungáriában.

Senki nem boldogul erővel, sem ésszel,

csak gyilkos ármány és ravaszság van. (Privatizáció )

Dolgozni akarnál, de nincs munka,

pedig a földek parlagon hevernek,

aki eddig a munkát csak unta,

most koldusa lesz az idegeneknek.

 

90. /

Az erdőn túl él az ország jobbja, ( Erdély )

de számában kisebbik része,

földjét az erősebb elrabolja,

ezeregyszázból nyolcvan évre. ( 2020?!! )

Már csupán nyelvében él, de él még,

s gyarapszik, míg Erdőn innen ( Magyar o.)fogynak,

az ő küzdelmük hozza el a békét

és egységét minden magyaroknak.

 

94. /

Keletről primitív, barbár horda tör

Magyarországra, nem először. ( Izraeli politikai befolyás )

A nép minden vagyonát elhordja,

a csőcselék a mélyből előtör.

Megérkeznek a haza elárulói,

sértődöttek, és idegenek,

tíz évig tudják a népet zsarolni: ( 2002 -2012 )

vörös és sárga a címerben eggyek.

 

Csak temetni tudnak, nem ünnepelni,

erejük gyorsan elfogy, szalmaláng,

türelmesek, de kitartásuk semmi,

vezérük rosszul végzi mindahány.

Költőiket elfelejtik gyorsan,

akárcsak régi énekeiket,

magyar se marad sok a honban,

de magyarul szólnak az idegenek.

 

98. /

Immár vén és beteges koromban

távoli nemzetnek ködképeit láttam,

Isten a tanúm, hogy amit eddig mondtam,

megtörténik egyszer majd a valóságban.

Nagyhírű és vitéz nemzet fia kérte,

lebbentsem elotte föl a jövő fátylát, -

háromezer ezüst volt a munkám bére,

örvendenek neki koldusok és árvák.

 

99. /

Akinek mindezt írtam rendelésre,

három hónappal él tovább mint magam.

Csatát veszít, de a harcnak nem lesz vége,

minden ledőlt toronynak súlya van.

A pogány még százhúsz évig itt lesz,

de egyre jobban gyengül -

személye két nemzet közt híd lesz,

s utódja nagy művet ír a küzdelemről.

 

(és ami még számunkra nagyon fontos jóslat, direkt a végére hagytam...:) )

 

Nostradamus próféciája 2012-re ezt írja: „Húsz meg kétszer hatban az egek tudása a Földre látogat nagy öröm közepette. A betegség, a pestis, az éhínség eltűnik. Róma örül a megmentett lelkeknek. A tudósok félelemteli csodálattal mosolyognak. Megerősítést nyer az asztrológia. Új kezdet a tudományban.”

  

Források és kiegészítés: -     http://hu.wikipedia.org/wiki/Nostradamus

-          http://hu.wikipedia.org/wiki/A_pr%C3%B3f%C3%A9ci%C3%A1k

-          http://magyarulmindenkinek.yuku.com/topic/1022#.Tw1gzIGK-XY

-          (számítógépen talált régi feljegyzések J )

 

By: Anemoria

 

 

vissza a címoldalra





E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 
Milyennek találod az oldalt?
Eredmények
További szavazások
 
 


enigmasok.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!